portfolio pic

Изработка на уеб сайт на Inner Wheel District 248

Изработка на уеб сайт на Inner Wheel District 248

Инър Уийл е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена.