portfolio pic

Изработка на уеб сайт на Център Дар

Изработка на уеб сайт на Център Дар

Клиент: „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД
Уеб сайт: dar-emctesting.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Услуги по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост.