portfolio pic

Изработка на уеб сайт на Металик ООД - Терзиев

Изработка на уеб сайт на Металик ООД - Терзиев

Клиент: Металик ООД - Терзиев
Уеб сайт: metalik-terziev.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка


Проектиране, разкрой и обработка на металите в областта на машиностроенето. Лазерно разяне, газово рязане, огъване.