portfolio pic

Изработка на уеб сайт на Хримекс - Мухтаров

Изработка на уеб сайт на Хримекс - Мухтаров

Клиент: Хримекс-Мухтаров ЕООД
Уеб сайт: hrimex.com  
Услуга: Уеб дизайн, разработка


Доставка на метали и други продукти, необходими за фирмите работещи в областта на въгледобива, енергетиката, строителството, металообработването и други промишлени отрасли.