portfolio pic

Изработка на уеб сайт по проект ТрансГурме България - Турция

Изработка на уеб сайт по проект ТрансГурме България - Турция

Клиент: Хасковска Търговско-промишлена палата
Уеб сайт: transgourme.eu
Услуга: Уеб дизайн, разработка


Онлайн платформа за разввитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в транграничния регион на България и Турция.