portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт на Tallpack България

Изработка на уеб сайт на Tallpack България

Клиент: Tallpack България 

Уеб сайт: tallpack.bg
Услуга: Внедряване на система за управление на съдържанието в сайта

Като член на Tallgroup, Tallpack Bulgaria е специалист в областта на крайните опаковъчни системи.