portfolio pic

Портфолио

Уеб дизайн на Стара Загора Проект ООД

Уеб дизайн на Стара Загора Проект ООД

Клиент: Стара Загора Проект ООД

Уеб сайт: szproekt.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Производство на  висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водоплътен бетон, водонепропусклив бетон, цименто-пясъчнен разтвор, мразоустойчив бетон, замазка,  варови разтвори, инертни материали, чакъл, филц, пясък, вар и др.