portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт на Ловно стопанство

Изработка на уеб сайт на Ловно стопанство "Матански корита"

Клиент: Ловно стопанство "Матански корита"

Уеб сайт: matanski-korita.com/bg
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Ловно Стопанство „Матански Корита” е с площ от 2500 хектара. Граничи с „Национален парк Рила”,който е най-големият национален парк в България и е една от най-ценните и най-големи защитени територии в Европа.