portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт по проект “Алтернативни видове туризъм”

Изработка на уеб сайт по проект “Алтернативни видове туризъм”

Клиент: Търговскопромишлена палата Бургас
Уеб сайт: bschamber.com/alternative-tours
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция изпълняван от Търговско промишлените палати на Бургас и Кешан.