portfolio pic

Изработка на уеб сайт на Билд Солар

Изработка на уеб сайт на Билд Солар

Проектиране и цялостно изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) за производство на зелена енергия, електрически инсталации, оборудване и монтаж до окончателното им завършване. Изпълнение на соларни проекти на всички нива, на конкурентни цени.