portfolio pic

Редизайн на web сайт „Енергоконсулт” ЕООД

Редизайн на web сайт „Енергоконсулт” ЕООД

Клиент: Енергоконсулт ЕООД

Уеб сайт: energoconsult-bg.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД извършва разработки за използване на алтернативни енергийни източници.
Фирмата извършва проучвания за  възможностите за използване на вятърната енергия в перспективни зони.
Изготвя доклади за енергийният потенциал на обследваната територия.