portfolio pic

Изработка на уеб сайт на Строителна компания Загора ЕАД

Изработка на уеб сайт на Строителна компания Загора ЕАД

Клиент: Строителна компания Загора ЕАД

Уеб сайт: skzagora.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

Строителна компания Загора” ЕАД е единствен производител в региона със затворен цикъл на производство – от добива и преработката на инертни материали, производство на бетонови и строителни разтвори, заготовка на армировка, електрически табла и оборудване, производство на бетонни изделия, до готов строителен продукт. Фирмата  е  предпочитан партньор, както от предприятия, изграждащи големи промишлени сгради, така и от по-малки фирми и предприемачи за реализация на инвестиционните им идеи.