portfolio pic

Изработка на уеб сайт на СБАЛОЗ ЕООД, София

Изработка на уеб сайт на СБАЛОЗ ЕООД, София

Клиент: СБАЛОЗ ЕООД, София

Уеб сайт: sbalozsofia.com
Услуга: Уеб дизайн и разработка

СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за София град.  Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, София предоставя  широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ: Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика; Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии; Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти.