portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт на Лесо Инвест ООД

Изработка на уеб сайт на Лесо Инвест ООД

Клиент: Лесо Инвест ООД

Уеб сайт: leso-bg.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

ЛЕСО ИНВЕСТ ООД е водеща компания, специализирана в областта на строителството на промишлени и граждански обекти. Фирмата извършва ремонт на сгради и съоръжения, строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, хидротехническото строителство, отделни видове СМР.