portfolio pic

Портфолио

Изработка на уеб сайт на МБАЛ-Пазарджик АД

Изработка на уеб сайт на МБАЛ-Пазарджик АД

Клиент: МБАЛ-Пазарджик АД

Уеб сайт: mbal-pz.com
Услуга: Уеб дизайн, разработка

МБАЛ-Пазарджик АД е областна болница, обслужва регион от 314 440 души и осигурява своевременна и висококачествена медицинска помощ, както и непрекъснат лечебен процес. В болницата работят 726 души. От 2001 г. болницата има сключен договор с НЗОК по 87 клинични пътеки и 23 ВСД.