Преводи и легализации

от и на полски език

Преводи от и на полски език

М-Дизайн Плюс ЕООД извършва преводи и легализации от и на полски език в страната и в чужбина. Извършваме и официални преводи - легализиран превод на документ от заклет преводач.

Предлагаме преводи от полски на български и от български на полски език на текстове и документи от всички сфери на дейност.

Предлагаме писмени, устни, симултантни, специализирани и експресни преводи на фирмени и лични документи, финансови документи, художествена и техническа литература и всякакъв вид кореспонденция.

Цената за превод от български на полски или от полски на български език е 13 лв/стр.

Цената за превод на технически текстове, специализирана литература и документи се изчислява допълнително на база обем, тематика и степен на трудност на текста. Крайната цена се формира в зависимост от времето за изпълнение на превода и от спецификата на самия текст.

Предлагаме на нашите клиенти:

  • качествени преводи
  • коректност, конкурентни цени
  • точно спазване на сроковете на поръчката
  • запазване на поверителна информация
  • спазване на правилата за личните данни

Преводите се извършват от:

Нели Николаева Колева – одобрена и регистрирана в Дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

Магистър по славянска филология с полски език, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Специализация във Варшавски университет, Варшава, Полша

Специализация в Университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша