Можете да оптимизирате и сами!

Кои са основните SEO фактори, които влияят върху класирането на сайтовете?

Маркетинг чрез социалните мрежи

След последните промени на алгоритъма на Google за оценка и класиране на сайтоветe, стана ясно, че естествено създадените връзки имат все по-голямото значение. От това следва, че маркетингът върху социалните медии трябва да бъде приоритет за всеки онлайн бизнес. Когато говорим за социалните мрежи, има добър и неправилен начин да популяризираш бизнеса си.

И така... какво работи през 2013 г. и кои остарелите тактики трябва да избягвате на всяка цена!

Кое е подходящото домейн име за вашия сайт?

Името на уеб сайта е от много голямо значение. От една страна, то трябва да е кратко, атрактивно и лесно за помнене за хората, а от друга страна - подходящо за търсачките, които биха класирали по-добре Вашия сайт, ако в името му се съдържа важна ключова дума.