Joomla срещу Drupal

Техническo сравнение на най-добрите системи за управление на съдържанието с отворен код - CMS (Content management systems)

Как да създадете успешни постове в социалните платформи

FACEBOOK

Статус (status update)
Статусът трябва да бъде позитивен, да дава информация и да вдъхновява потребителите. Предложете нещо на последователите си и ги накарайте да кликнат върху поста.

Линк
Добавете задължително линк. Така може да измерите броя посетители на сайта си през тази социална мрежа.

Изображения
Добавете снимка, така че да ги ангажирате да кликнат. Идеалният размер на изображението е 800х600 px.

Как да използвате локалното търсене, за да рекламирате бизнеса си?

Какво е локално търсене?

Основното при локалното търсене е, че резултатите се влияят от местоположението на търсещия. Ако търсите "китайски ресторант", намирайки се  в София и "китайски ресторант", намирайки се в Стара Загора, ще получите абсолютно различни резултати. Гугъл предполага, че търсите ресторант близо до Вашето местоположение и ви дава съответните (релевантни) резултати.