М-Дизайн студио

GDPR (Общ регламент за защита на личните данни) и уеб сайтовете

На 25 май 2018 г. влезе в сила GDPR (Общ регламент за защита на личните данни).

След тази дата всеки правоохранителен орган в Европейския съюз може да налага глоба, която при съществени нарушения достига до 20 млн. евро, или до 4% от годишния оборот (прилага се по-голямата от двете суми).

Какво е GDPR?

General Data Protection Regulation или регламент EU 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.

Това е закон, който регламентира управлението на информацията и нейната защита. Целта на GDPR е да осигури защита на личните данни на гражданите на ЕС.

Какво са лични данни?

Регламента GDPR определя личните данни, като „всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано“.

Физическото лице може да бъде идентифицирано по име, и-мейл, телефон, снимка, идентификационен номер, информация за местонахождение, IP адрес, онлайн идентификатор и други. 

GDPR в уеб сайтовете

Онлайн услугите, в т.ч. уеб-сайтове и приложения, са изключително засегнати от регламента GDPR. Необходими са мерки за привеждане на сайта според изискванията.

Какво следва да направите?

 1. Анализ и оценка на сайта
 • Има ли на сайта ви събиране на лични данни - потребителски регистрации, форми за обратна връзка, коментари, бисквитки, тракинг скриптове, в т.ч. всички инсртументи на Google, Facebook, други социални мрежи, бутони за връзка със Соц. мрежи - споделяне, харесване, коментари и т.н.
 • Оценка за техническото състояние на системата на сайта и податливост към хакерски и вирусни атаки
 1. Привеждане на сайта към съвместимост с изискванията на GDPR
 • премахване на излишните обработки на лични данни
 • добавяне на потребителско съгласие за използване на лични данни - съгласие за бисквитки, съгласие за всички форми за регистрация, коментари, контакт и обратна връзка
 • добавяне на страница с Декларация за поверителност, където са описани всички правила и изисквания на DGPR, правата на потребителите, както и описани всички лични данни, събирани в сайта /включително услуги на Google и интергация със соц. мрежи/
 • защита на сигурността на сайта - ъпдейт на софтуерната система; инсталиране на инструменти за сигурност; мониторинг за пробиви /трябва да се докладва до 72 часа при хак или вирусна атака, които могат да застрашат личните данни/
 • всички събрани до момента лични данни трябва да се прерагледат дали е необходимо да се пазят и ако да, да се уведомят потребителите. Желателно е, ако се изтрият, също да се уведомят потребителите за предприетите действия
 1. Да се състави фирмена процедура за обработка на лични данни през сайта и отговарящо лице
 1. Да се подсигурят бекъпи и периодично изтриване на личните данни след изтичане на приетия срок за съхранение. Да се извършва постоянен мониторинг за правилно управление на личните данни и пробиви в сайта.

Всички сайтове, които обработват и съхраняват личните данни на субектите на данни, пребиваващи в Европейския съюз, независимо от местоположението на сайта, трябва да бъдат съвместими с GDPR.

Адрес:
Стара Загора 6000, ул.Димитър Наумов 96, ет.1, ап.1
 
Телефони:

Ст.Загора 0888 00 3801
София 0883 44 5421